Gedurende de planvorming zijn persoonlijke voorkeuren van de opdrachtgeefster/-gever uitgangspunt van ieder idee. Nadat bouwtechnische- en financiële haalbaarheid van de voorgestelde plannen volledig zijn aangetoond, kunnen ontwerpen worden uitbesteed voor de uitvoer van de bouwwerkzaamheden.

Naast particuliere huiseigenaren behoren bewonersverenigingen, beheerders van vastgoed en bedrijfseigenaren/managers tot de opdrachtgevers van ARCHIVORM. Opdrachten betreffen hier vaak interieuradviezen, plannen voor herinrichting van bedrijfsgebouwen, ontwerpen voor maatwerkmeubels, aanvraag van gebruiks- en omgevingsvergunningen of het beheer en regulier onderhoud van gebouwen en technische installaties.
“Opdrachtgeefsters/vers van ARCHIVORM vragen meer dan een goed gebouw of een weloverwogen interieur.
Zij zijn op zoek naar een ruimtelijke oplossing die op hun lijf is geschreven.”
ARCHIVORM ontwerpt en realiseert interieurs voor vrijwel iedere ruimte, zowel binnen als buiten. Door een gevarieerd aanbod van opdrachten beschikt het bureau over parate kennis van ergonomische maatvoering en verhouding. De diversiteit van ruimten en gebouwen waarbinnen ontwerpen zijn gerealiseerd staat garant voor een brede bouwtechnische en bouwhistorische expertise.

Een belangrijk deel van uitgevoerde opdrachten betreft de interieurverbouwing van woningen waarvan de opdrachtgever zelf de eigenaar en gebruiker zijn. Dit maakt de persoonlijke betrokkenheid bij de planvorming doorgaans extra intensief. Tijdens het ontwerp van dergelijke verbouwingen wordt bovengemiddeld aandacht besteed aan de inrichting en afwerking van de meest kostbare delen van het interieur, veelal de keuken en de ruimten voor het sanitair.

Wijziging van bouwkundige structuur evenals uitbouw van de gevelwanden, dakopbouw en ook onderkeldering van bestaande ruimten zijn regelmatig ‘part of the job’.
ARCHIVORM is een ontwerpbureau voor architectonische vormgeving ingeschreven in het Handelsregister van Utrecht. 
Peter Hornstra is oprichter/eigenaar van ontwerpbureau ARCHIVORM en werkt sinds 1985 als meubelmaker, interieurontwerper, bouwkundig tekenaar en interieurarchitect. Peter Hornstra is ingeschreven in het architectenregister Den Haag.
ARCHIVORM werkt zelfstandig en is niet gebonden aan enige zakelijke afspraak of overeenkomst met derden. Als gevolg van jarenlange samenwerking beschikt het bureau in Midden Nederland over een onafhankelijk netwerk van geregistreerde ingenieurs, installateurs, aannemers, meubelmakers en toeleveringsbedrijven welke aantoonbare kwaliteitsgarantie hebben bewezen.

voorjaar 2016